Salah satu cara paling simpel untuk mengetahui apakah Anda sedang hamil atau tidak ialah dengan menggunakan